Trykksaker

Jeg tilbyr alle typer trykksaker, enten du trenger visittkort, flyers, magasin, annonser, plakater, etikettdesign eller lignende. Samtidig som produktet skal fremme et budskap sørger jeg også for at designet er være i tråd med selskapets visuelle identitet og målgruppe.