Identitetsdesign

En gjennomtenkt visuell profil kan ha stor betydning for din bedrifts lønnsomhet. Den bidrar til økt gjenkjennelighet samtidig som den former hvordan bedriften din oppfattes. En visuell profil består ikke kun av en logo, men er en sammensetning av både logo, farger, teksttyper, former, bildestiler og ikoner. Dersom man ser på logoen som bedriftens ansikt utad, så kan de øvrige elementene ses på som bedriftens personlighet og karakter. Det å være konsekvent i utrykk og visuell kommunikasjon har en langt større effekt enn hva mange tror.

Din bedrifts visuelle profil skal representere hvem du er, hva du gjør, og dine verdier, samtidig som det skal appellere til din målgruppe og differensiere deg fra dine konkurrenter.