PT Pilates drives av Renate Rue, som tilbyr personlig trening innen både pilates, yoga, budokon og vanngym. Hun ønsket logo og full visuell profil, samt en nettside med informasjon om seg og treningsformene hun tilbyr. Logoen er gjort så ren og enkel som mulig, og fargene er hold i jord- og naturfarger mens typografien er rund og mild.