Her har jeg hjulpet med produktdesign av Nordic Green / Bare Grønn sine kostholdsprodukter, med tanke på salg i Asia og primært Kina. Produktene har dermed måttet inneholde både engelsk tekst og kinesiske tegn, uten at designet blir rotete og uoversiktlig. De har ønsket produkter som ser rene og moderne ut, med fokus på at produktene er av høy kvalitet og produsert i Norge.