Andersson Kjærnsmo AS er et selskap som tilbyr produkter og tjenester primært innen gulvlegging, og består av en fusjon mellom to selskaper som begge har vært i bransjen i mange tiår. Deres lange erfaring og store kompetanse innen faget er deres største konkurransefortrinn, noe som var veldig viktig å få frem i mitt arbeid med dem. De var midt i fusjoneringsprosessen da jeg startet mitt arbeid med dem, og deres ønske var da å lage både en visuell profil, nettside, trykksaker, uniformer, fasadeskilt og bildekor. De var bestemt på at ønskede farger var brun og oransje, og verdiene de ønsket å understreke var erfaring og kompetanse. Jeg startet med å utarbeide logoen, for så å gå løs på typografi og profilmanual, og basert på dette designet jeg videre nettside, uniformer, bildekor, fasadeskilt, klistermerker, visittkort, brevark og en Powerpoint-presentasjon av selskapet.