Vilkår & Betingelser

Generelt

Kris Design, Org.nr.: 997 334 140 MVA (Gyenese Design).

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.krisdesign.no til sluttbrukere.

Kjøps- og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no.

Definisjon av parter
Selger er: Kris Design, heretter KD eller KD’s.
Kjøper er: Det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, klient, du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på KD’s server. KD er samtidig bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt på denne hjemmeside, i KD’s markedsføring eller på annen måte.
Når KD mottar din bestilling via nettbutikken, vil ordren bekreftes med utsending av en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om denne er i overensstemmelse med bestillingen.

Samtlige bestillinger hos KD er bindende. Kjøper forplikter seg ved en hver bestilling til å lese gjennom, gjøre seg forstått og godkjenne disse gjeldende vilkår og betingelser. Kjøper bekrefter også automatisk ved en hver bestilling at kjøper har lest og forstått, samt godkjent de gjeldende vilkår og betingelser.

KD gjør oppmerksom på at alle oppgitte priser på tjenester fungerer flytende. Dvs. at prisen på tjenester som webdesign, logodesign og lignende kan variere iht. oppdragets omfang. Priser som er oppgitt på nettsiden fungerer som et minimumsbeløp, og inkluderer ikke mva.

Opplysninger gitt på KD’s hjemmesider
KD tilstreber å gi alle kunder så korrekt informasjon som mulig om tjenestene som tilbys. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at en tjeneste ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt på hjemmesiden, i markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholdes retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom KD ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva som kan tilbys i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere et eventuelt nytt tilbud med de endringer som angis, eller kansellere bestillingen.

Betaling

For privatpersoner – kjøp i nettbutikken

Privatkunder som kjøper produkter gjennom KD’s nettbutikk gjennomfører betalingsprosessen via tjenesten Vipps eller ved bruk av Visa/Mastercard. Det blir i kjøpsøyeblikket gjort en reservasjon av ordrens beløp på kortet som benyttes, men reservasjonen blir ikke benyttet av KD før ordren er sendt ut. Det blir altså ikke trukket penger fra din konto når du bestiller, men beløpet gjøres indisponibelt for deg og trekkes ved ordreutsendelse.

For bedrifter – kjøp etter avtale

En kontrakt med avtalt pris underskrives av begge parter før påbegynt arbeide. Faktura utstedes deretter innen 10 – 14 dager fra bestilling, eller ved ferdigstillelse, hva enn som kommer først. Samtlige bestillinger gjøres skriftlig og er bindende. Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bankoverføring/faktura.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved en eventuell betalingsoppfordring nr. 2 (andre gangs purring på hovedfaktura) vil det ytterligere påløpe et påminnelsesgebyr på 35 NOK.

Levering
Ved bestilling av fysiske produkter vil postlegging skje innen tre (3) dager fra ordren er mottatt. Det vil derimot i de fleste tilfeller skje tidligere. Leveringstiden avhenger av valgt fraktmetode, men benyttet fraktleverandør er Posten/Bring innenfor Norge, og DHL ellers i verden. Forventet leveringstid med de forskjellige fraktmetodene vil oppgis i kassen ved gjennomføring av ordre.

Når det gjelder levering av digitale/nedlastbare produkter vil disse bli tilgjengelig for nedlastning umiddelbart etter velykket betaling av ordre. Du vil motta en epost med brukernavn og passord for innlogging på din side, for så å ha tilgang til nedlastbare filer.

Leveranse av digitale og grafiske tjenester foregår etter avtale gjort ved kontraktinngåelse. Kontrakt underskrives alltid i forkant av noen transaksjon, slik at slike detaljer foreligger i forkant.

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
KD følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake, da innen 14 (fjorten) dager fra kjøpsdato. Fysiske varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris. Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester), så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. angrerettloven §16. Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.

Reklamasjon

Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik det er beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til KD innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Kundens plikter/Garanti

KD jobber alltid for at du som kunde skal bli fornøyd. Klient og KD skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du blir fornøyd med.

Unntak: Dersom klient ikke svarer på e-post, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen rimelig tid så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få det antall forslag som er spesifisert i pakken som er bestilt og avtalt. Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til en hver tid gjeldende timepris.

Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og KD skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. KD vil følge det vedtak forliksrådet fatter.